آشنایی

آشنایی آشـنایی قبـل از ازدواج، فراینـدی اسـت که بین دو نفـر از جنـس مقابـل بـه منظـور تصمیم گیـری بـرای ازدواج انجـام می شـود و در آن اطلاعـات و احساسـات مبادلـه می گـردد. ابراز عواطف در دوره آشنایی باید زمانی شروع شودکه اطلاعات شما در باره طرف مقابل کامل شده و درباره ادامه ارتباط و ازدواج با وی مطمئن شده اید. قـول ازدواج بایـد بـا حضور شـاهدین و با اطلاع اعضـای خانـواده باشـد. قـول ازدواج یـک امـر اجتماعی اسـت نه یـک قرار و گفتگـوی دو نفره. نقش فرد و خانواده در آشنایی ازدواج موفق دو ویژگی دارد: رضایتمندی که مربوط به خود زوجین و رابطه بین آنها است. پایداری که خانواده ها نقش موثری در آن دارند . گفتگوی قبل از ازدواج و خواستگاری بهترین روش گفتگو در جلسه خواستگاری روش خودافشایی است در این روش هر دو نفر به ترتیب در مورد خود صحبت می کنند و به سوالات پیش آمده برای طرف مقابل پاسخ می دهد. به منظورکاهش سوء تفاهمات از گفتگو درباره موضوعات ساده شروع کنید، منظم و موضوع به موضوع پیش بروید و توازن در گفت و شنود را حفظ کنید.


آنچه در این بسته می آموزیم: آموزش قبل از ازدواج، فعالیتی است برای توانمندی جوانان در انتخاب همسر، افزایش رضایت مندی و پایداری خانواده وکاهش طلاق. همه افراد در سن ازدواج، نیاز دارند درباره ازدواج آموزش ببینند اما مشاوره قبل از ازدواج زمانی لازم است که نگرانی ها و تردیدهایی برای انتخاب وجود دارد و در همه مراحل ازدواج، می توان از مشاوره بهره گرفت. مراحل ازدواج مراحـل ازدواج (عبـور از تجرد به تاهل) سـه گام است: آشـنایی، نامزدی، عقد
ازدواج به سبک ایرانیمن می خواهم ازدواج کنم

زمستان استاز تغییرات جزئی شروع کنیم

به روایت مجنونقسمت اول: ضرورت آموزش

طرحی برای یک انتخابچرا باید قبل از ازدواج آموزش ببینیم؟

به رنگ ارغوانمقدمه آشنایی

یک اتفاق سادهمنظور از آشنایی جیست؟

پله پله تا وصل نیکانازدواج چند مرحله ای است

به روایت مجنونقسمت دوم: مراحل ازدواج

خشت وآیینهنقش فرد و خانواده در آشنایی

عشق به وقت امروزمدت زمان هر کدام از مراحل ازدواج باید چقدر باشد؟

شاید وقتی دیگرعشق بدون ازدواج! جه باید کرد؟

یکبار برای همیشهآشنایی چرا و چگونه اتفاق می افتد؟

یکبار برای همیشهسوالات شرکت کنندگان درباره آشنایی

طلا و مسسو تفاهم زنان و مردان در آشنایی

طعم گیلاسچرا از یک نفر خوشمان می آید؟

کافه ستارهفواید و محدودیت های دوره آشنایی

خط قرمزنادیده گرفتن نشانه های هشدار دهنده

کلیشه های ماندکار برای همیشهفعالیت مجسمه

انکه کفت آری آن که گفت نهایفای نقش خواستگاری

انکه کفت آری آن که گفت نهایفای نقش دوم خواستگاری

به روایت مجنونقسمت سوم: خواستگاری

سرزمین آرزوهاگفت و گو درباره مسائل خاص در خواستگاری چگونه باید باشد؟

ازدواج به سبک ایرانی

من می خواهم ازدواج کنم

زمستان است

از تغییرات جزئی شروع کنیم

به روایت مجنون

قسمت اول: ضرورت آموزش

طرحی برای یک انتخاب

چرا باید قبل از ازدواج آموزش ببینیم؟

به رنگ ارغوان

مقدمه آشنایی

یک اتفاق ساده

منظور از آشنایی جیست؟

پله پله تا وصل نیکان

ازدواج چند مرحله ای است

به روایت مجنون

قسمت دوم: مراحل ازدواج

خشت وآیینه

نقش فرد و خانواده در آشنایی

عشق به وقت امروز

مدت زمان هر کدام از مراحل ازدواج باید چقدر باشد؟

شاید وقتی دیگر

عشق بدون ازدواج! جه باید کرد؟

یکبار برای همیشه

آشنایی چرا و چگونه اتفاق می افتد؟

یکبار برای همیشه

سوالات شرکت کنندگان درباره آشنایی

طلا و مس

سو تفاهم زنان و مردان در آشنایی

طعم گیلاس

چرا از یک نفر خوشمان می آید؟

کافه ستاره

فواید و محدودیت های دوره آشنایی

خط قرمز

نادیده گرفتن نشانه های هشدار دهنده

کلیشه های ماندکار برای همیشه

فعالیت مجسمه

انکه کفت آری آن که گفت نه

ایفای نقش خواستگاری

انکه کفت آری آن که گفت نه

ایفای نقش دوم خواستگاری

به روایت مجنون

قسمت سوم: خواستگاری

سرزمین آرزوها

گفت و گو درباره مسائل خاص در خواستگاری چگونه باید باشد؟
خلاصه مباحث کلیدی

مقالات و کتاب ها

انیمیشن ها

نظرات شما

کلیک کنید!
اشتراک
اطلاع از
guest
3 Comments
قدیمی ترین
جدیدترین بیشترین رأی
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات
حجازی
حجازی
2 سال پیش

سلام
حاشیه پنجره کنار فیلم در گوشی بهتره حذف شود
حرکت نکردن و اسکرول سخت و پریدن عناوین فیلم

سلیم آزادی
سلیم آزادی
2 سال پیش

مطالب بسیار جالبی بود

حجازی
حجازی
پاسخ دادن به  سلیم آزادی
2 سال پیش

چه موضوعی برایتان در آموزش جالب بود ؟

اینجا چه خبره؟!
3
0
دوست داریم نطرتو بدی !x
()
x